Obróbka skrawaniem


Zrozumienie procesów i zasad wyceniania obróbki elektroerozyjnej, w tym frezowania CNC, cięcia drutowego elektroerozyjnego (WEDM), oraz drążenia wgłębnego (EDM), jest kluczowe dla zapewnienia naszym klientom transparentności i zaufania w relacjach biznesowych. Poniżej przedstawiamy, jak podejście do wyceny w naszej firmie odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie usług najwyższej jakości przy zachowaniu konkurencyjności cenowej.

Kompleksowe podejście do wyceny

Nasze procesy wyceniania opierają się na głębokim zrozumieniu technicznych aspektów obróbki elektroerozyjnej, a także na indywidualnej analizie potrzeb każdego projektu. Oto główne czynniki, które bierzemy pod uwagę przy formułowaniu oferty:

Technologia i dokładność

 • Wydajność i dokładność: Dążymy do optymalizacji parametrów technologicznych, tak aby zapewnić maksymalną wydajność przy jednoczesnym zachowaniu precyzji obróbki. Obejmuje to zarówno selekcję odpowiedniej średnicy elektrody, jak i dostosowanie prędkości przewijania drutu oraz energii impulsu do specyfiki materiału i wymaganej dokładności. (WEDM/EDM)
 • Kompleksowość projektu: Szczegółowo analizujemy złożoność każdego projektu, w tym wymagania dotyczące geometrii części, co pozwala nam na dokładne oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia oraz na identyfikację potencjalnych wyzwań technicznych.

Materiały i specyfikacja

 • Wybór materiału: Charakterystyki obrabianego materiału mają istotny wpływ na proces obróbki elektroerozyjnej. Nasze doświadczenie pozwala nam na dokładne przewidzenie, jak różne rodzaje materiałów wpłyną na efektywność obróbki oraz na końcową jakość detalu.
 • Zastosowanie i finalne wymagania: Zrozumienie końcowego zastosowania części pozwala nam na dopasowanie parametrów obróbki w taki sposób, aby spełnić specyficzne wymagania naszych klientów, zarówno pod względem dokładności, jak i jakości powierzchni.

Koszty i efektywność

 • Optymalizacja kosztów: Jesteśmy świadomi, że koszt produkcji jest kluczowym czynnikiem dla naszych klientów. Przez zastosowanie nowoczesnych technologii i optymalizację procesów produkcyjnych, dążymy do minimalizacji kosztów, nie obniżając przy tym jakości wykonania.
 • Przejrzysta wycena: Nasze procesy wyceniania są w pełni transparentne. Klienci otrzymują szczegółowy przegląd wszystkich czynników wpływających na koszt projektu, co zapewnia pełne zrozumienie składników oferty cenowej.


Elementy wpływające na cenę obróbki w procesach takich jak frezowanie, cięcie drutowe elektroerozyjne (WEDM), oraz elektroerozja wgłębna (EDM) obejmują:

 1. Kompleksowość projektu: Złożoność geometrii detalu może znacznie wpłynąć na czas i trudność obróbki, co bezpośrednio przekłada się na koszty.
 2. Wielkość i rodzaj materiału: Różne materiały wymagają specyficznych ustawień maszyn i narzędzi, co może wpłynąć na czas obróbki i zużycie narzędzi.
 3. Wymagania dotyczące dokładności: Wyższa dokładność często wymaga dodatkowych przejść narzędziem lub specjalistycznych ustawień maszyny, co zwiększa koszty.
 4. Typ i stan maszyny: Nowoczesne maszyny, które są w stanie szybciej i dokładniej obrabiać materiały, mogą zmniejszyć koszty produkcji, ale jednocześnie ich amortyzacja lub koszty eksploatacji mogą być wyższe.
 5. Ilość materiału do usunięcia: Większa ilość materiału do usunięcia zwykle oznacza dłuższy czas obróbki, co zwiększa koszty.
 6. Konieczność specjalnego ustawienia: Projekty wymagające nietypowych ustawień lub konfiguracji maszyny mogą generować dodatkowe koszty.
 7. Wykończenie powierzchni: Wysokie wymagania dotyczące wykończenia powierzchni mogą wymagać dodatkowych procesów obróbki, co również wpływa na koszty.
 8. Liczba sztuk: W przypadku produkcji seryjnej koszty jednostkowe mogą być niższe dzięki efektowi skali, jednak przy małych seriach koszty te mogą wzrosnąć.
 9. Narzędzia i oprzyrządowanie: Specjalistyczne narzędzia lub oprzyrządowanie wymagane do konkretnego projektu mogą zwiększać koszty obróbki.
 10. Czas obróbki: Bezpośrednio związany z wieloma wyżej wymienionymi czynnikami, dłuższy czas obróbki zwiększa koszty zarówno ze względu na zużycie maszyny, jak i koszty pracy.
 11. Zużycie narzędzi: Intensywna obróbka twardych materiałów może prowadzić do szybszego zużycia narzędzi, co jest kosztem dodatkowym.
 12. Koszty energii: Maszyny o wysokim zużyciu energii mogą generować większe koszty produkcji, zwłaszcza przy długotrwałych procesach obróbki.

Współpraca oparta na zaufaniu

Rozumiemy, że zaufanie i jasna komunikacja są fundamentem udanych relacji biznesowych. Dlatego zawsze staramy się dostarczać naszym klientom wszystkie niezbędne informacje, które pomagają w podjęciu świadomych decyzji. Nasz zespół ekspertów jest dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości, a także dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W naszej firmie łączymy pasję do innowacji z głębokim zrozumieniem technologii obróbki, co pozwala nam na realizację nawet najbardziej wymagających wyzwań technologicznych i specyfikacji projektowych, zapewniając przy tym optymalizację kosztów i najwyższą jakość usług. Nasza misja to wspieranie sukcesu naszych klientów poprzez dostarczanie rozwiązań, które przekraczają oczekiwania i ustanawiają nowe standardy w branży obróbki CNC.